Schweiz tur och retur

I oktober 1964 flyttade Schneider tillbaka till Schweiz med sin familj, hustru och två små barn. Meningen var att han skulle forska i fasta tillståndets fysik och få användning för sina goda kunskaper om datamaskiner. Men någon sådan maskin fick han inte tillgång till på den tekniska högskolan. Han berättar att han lyckades få tillåtelse att räkna på en dator som stod i ett skyltfönster på ett företag som sålde IBM-datorer.

Situationen blev så småningom ohållbar, och Schneider fattade efter viss vånda beslutet att ta tjänstledigt ett år från sin arbete som Assistenzprofessor i teknisk fysik. I stället skulle han återvända till Sverige och fortsätta sin forskning i Uppsala.

Ett allvarligt problem var att han inte skulle få någon lön från Schweiz under tjänstledigheten och inte hade stipendium i Sverige längre, inte heller någon tjänst där.

Flytten till Sverige skulle ske i juli 1965. En månad dessförinnan kontaktar han Kai Siegbahn och undrar om han denne inte kan ordna något jobb. På stående fot erbjuder Siegbahn honom en tjänst som extra universitetslektor i fysik.