Convertus

Convertus

Convertus AB i Uppsala är ett företag som utvecklar och marknadsför mjukvara och tjänster inom området språkteknologi.

images

Kärnprodukten är en helhetslösning för maskinell översättning. Den omfattar dels en så kallad översättningsmotor, dels mjukvara för kontroll av språkriktigheten hos ursprungstexten och efterföljande granskning – så kallad postredigering – av den maskinöversatta texten. Genom återkoppling till ett översättningsminne kan systemet kontinuerligt lära av sina misstag, och precisionen ökar därför hela tiden allteftersom det används. Resultatet blir hög översättningskvalitet.

unnamed

Bakom företaget står en forskargrupp från Uppsala universitet med mångårig erfarenhet av maskinöversättning och automatisk språkgranskning.

Våra kunder är företag och myndigheter med två speciella krav. För det första har de stora översättningsbehov inom sina fackområden, som framför är allt teknik och utbildning. För det andra kräver de hög översättningskvalitet med konsekvent terminologi. Dessutom vill de ofta kunna integrera systemen i sin egen IT-miljö. Stommen i samarbetet är licensavtalen för vår mjukvara. Därutöver kan vi erbjuda delsteg i översättningsprocessen, till exempel postredigering, samt även kompletta översättningstjänster. Alltfler frågar efter de kompletta översättningstjänsterna. De resulterande översättningarna kännetecknas inte bara av hög kvalitet utan också av snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.

Convertus AB startade i maj 2006 som en avknoppning från Uppsala universitet (läs mer om bakgrunden). Bakom företaget står forskare knutna till Institutionen för lingvistik och filologi. Merparten av teknologin bygger på egen forskning. Just nu pågår utvecklingsarbete kring bland annat gisting, det vill säga snabböversättning i chat-system och andra informella kommunikationssammanhang.

Produkter och tjänster från Convertus

  • Bologna Translation Service, BTS, en webb-baserad plattform för maskinell översättning.  Till plattformen knyts olika maskinöversättningsmotorer.  Maskinöversättning med de olika motorerna kan utföras med och utan granskning och redigering, samt med utnyttjande av ett översättningsminne.  BTS innefattar också en administratörsfunktion, som håller reda på status på de olika översättningsuppdragen och ansvarar för det slutliga godkännandet efter granskning och redigering. BTS kan också köras utan granskning och redigering och producerar då gist-översättningar. BTS kan ta emot webb-sidor, dokument och ren text för maskinell översättning. Följande dokumentformat kan hanteras: html, docx, xlsx, pptx och txt. Tjänsten körs via abonnemang. Den har utvecklas i ett EU-projekt med samma namn.     
  • Svensk-engelsk Kursplaneöversättare– ett system för översättning av akademiska kursplaner från svenska till engelska och från engelska till svenska. Det används i dag av sju svenska universitet (UU, KI, SLU, KTH, GU, LU, BTH) som abonnerar på tjänsten och kör den integrerat i sina utbildningsdatabaser. Systemet kan också köras fristående från Bologna Translation Service, BTS.
  • Finsk-engelsk Kursplaneöversättare – ett system för översättning av akademiska kursplaner från finska till engelska. Systemet körs från Bologna Translation Service, BTS. Det finns installerat vid ett finskt  universitet för utprovning.
  • Tekniköversättaren – ett system för översättning av tekniska dokument från svenska till engelska och omvänt.  Systemet används av såväl industriföretag som tjänsteföretag.
  • Svensk-engelsk gist-översättare – ett system för snabb råöversättning mellan svenska och engelska. Översättaren lämpar sig för körning i kunders egna  intranät.
  • Kundinitierad utveckling av gist-översättare mellan olika språkpar. Översättningarna baseras på kunddata. Det senaste tillskottet är en gist-översättare för  översättning mellan spanska och engelska, båda riktningarna.

Convertus jobbar idag framför allt med språkparen Svenska/Engelska och Finska/Engelska. Övriga tjänster och teknologier som utvecklas är datoriserad stavningskontroll, grammatikkontroll och terminologikontroll.