Pharmacolog

Pharmacolog

​Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag specialiserat på lösningar för att säkerställa att patienter får rätt läkemedel och med korrekt dos, med fokus på behandling av cancer med intravenösa läkemedel.

druglog_400px

DrugLog® är en produkt som minskar risken för feldoseringar inom sjukvården. Den lanserades som CE-märkt produkt i början av 2015.

Pharmacologs produktutveckling är idag inriktad på produkter som kraftigt minskar risken för misstag när intravenösa läkemedel ska vägas och mätas upp, spädas och blandas. Sådan beredning sker både på apotek och på vårdavdelningar. Företagets första produkt, DrugLog®, gör det möjligt för apotekaren eller sjuksköterskan att snabbt och enkelt säkerställa att den beredning som har iordningsställts innehåller rätt läkemedel och rätt koncentration av det läkemedel som har förskrivits. Detta ger säkerhet för patienten och trygghet för personalen.

Pharmacolog har sina rötter i företaget Helax som bildades 1986 i samarbete med Uppsala Datacentral och professor Werner Schneider. Helax fokus var utveckling av dosplaneringsystem och tumörbestämning inom strålterapin. År 1999 såldes företaget till det kanadensiska bolaget MDS Nordion vilket ledde till att ONCOlog Medical skapades. Åtta år senare skapades Pharmacolog som en spin-off. Alla de nämnda bolagen grundades och leddes av Hans Dahlin, efter dennes anställning som R&D-ansvarig vid UDAC inom området Computer Physics in Radiotherapy under professor Werner Schneider.

Pharmacologs vision föddes i samband med att Helax såldes till MDS Nordion, och Hans Dahlin började studera kvalitetsaspekter vid behandling av cancerpatienter med så kallade cellgifter. Kartläggningen visade att denna del av cancervården uppvisade stora osäkerheter och brist på kvalitetssäkring.  Detta överensstämde med statistik från FDA i USA över felbehandling med läkemedel inom vården som presenterades i början av 2000-talet. Dessa siffror tyder på att upp till 200 patienter avlider dagligen på grund av medicinsk felbehandling i USA. En stor del av dessa dödsfall avser felbehandlingar med intravenösa, toxiska läkemedel (”cellgifter”) inom cancersjukvård.

Detta triggade Hans Dahlin och hans kollegor på ONCOlog Medical att dels patentera en teknik för att minska risken för feldoseringar, dels bilda Pharmacolog år 2007 tillsammans med nu avlidne Kjell Westerlund. Den patenterade tekniken som var grunden till bolagets bildande bygger på att man med absorptionsspektroskopi i UV/VIS-området kan kvalitetssäkra de färdigberedda läkemedlen innan patienten behandlas.

Hans Dahlin, VD för och grundare av Pharmacolog.

Hans Dahlin, VD för och grundare av Pharmacolog.

DrugLog® lanserade som CE-märkt produkt i början av 2015.  Den marknadsförs och säljs på den Europeiska marknaden i samarbete med kontrakterade partners. I USA har DrugLog® skapat stort intresse som en lösning för att förhindra stölder av intravenösa narkotikaläkemedel vid centraloperation och intensivvården.

Se detaljer om Pharmacolog, affärsidé samt teknisk beskrivning av DrugLog på företagets hemsida www.pharmacolog.se. Pharmacolog noterades på Stockholmbörsen, Aktietorget, i juni 2015.

Följ gärna Pharmacolog på hemsidan www.pharmacolog.se, Facebook, LinkedIn och Twitter.