UDAC, Uppsala Datacentral

UDAC, Uppsala Datacentral

Här presenteras uthålliga innovationer som förverkligades 1965–1995 och där UDAC deltog, det vill säga Universitetens i Uppsala gemensamma datacentral (Uppsala universitet & Statens Lantbruksuniversitet). Framställningen omfattar också UDAC:s organisatoriska föregångare  mellan 1960 och 1964.

De viktigaste förutsättningarna för deras tillkomst var

1. Metodik och generella verktyg 

  • Datorlingvistik
  • Monte Carlo-metoden
  • Databasteknik
  • Visualisering och Virtual Reality-teknik
  • Samspelet mellan människa och dator
  • Multisatellitsystem

2. Hälso- och sjukvård

3. Applikationsspecifika system